Cara membuat teka teki silang dengan Google sheets

Bermain teka-teki silang bagus dalam banyak aspek seperti bagus untuk meningkatkan kosakata, melepaskan stres dan memberantas penyakit otak. Dan membuat teka-teki silang dengan Google Sheets adalah kesenangan tersendiri. Anda dapat menyiapkan kata-kata Anda sendiri dan daftar petunjuk dan kemudian mencetaknya. Untuk membuat teka-teki silang kata dengan bantuan Google Sheets, Anda perlu